Nők a tudományban kiválósági díjra lehet pályázni

Egyetem

A Magyar Tudományos Akadémia, a Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága védnökségével idén is meghirdeti a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat földtudományok területen, illetve kutató orvosok, biológusok vagy egyéb határterületen dolgozó kutatók részére. 

A Nők a Tudományban Díjra pályázhatnak olyan, PhD fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők, akik kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet folytatnak: földtudományok területen vagy kutató orvosok, biológusok illetve egyéb határterületen dolgozó kutatók, akik aktív részesei a hazai kutatás-fejlesztésnek, tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez, vállalatokhoz köthető, akik a PhD fokozatot legfeljebb 10 éve szerezték meg – a 10 év a szülési szabadságon illetve főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető – maximum 3 évvel gyermekenként.

Az alábbi tudományágak valamelyikén kutatási vagy technológiai tevékenységet folytató pályázók jelentkezését várjuk:

  • földtudományok területen dolgozó kutatók, akik ásványtan, bányászat, földtan, geodézia, geofizika, geokémia, kőzettan, természetföldrajz, talajtan, agrokémia, vízgazdálkodás és gyepgazdálkodás, környezetfizika területen végeznek kutatást
  • kutató orvosok, biológusok illetve egyéb határterületen dolgozó kutatók , akik orvosi, egészségügyi vagy ezen területekhez tartozó tudományterületen végeznek kutatást

További részletek az alábbi linken.

(Forrás: Pannon Egyetem)