A bölcsész centenárium ünnepe

Egyetem

Ünnepi tanácsüléssel és kitüntetések átadásával ünnepelték a Bölcsészettudományi Kar centenáriumát október 8-án a Debreceni Egyetemen.
Száz évvel ezelőtt a bölcsészkar volt a debreceni egyetemalapítás zászlóvivője, aminek egyik érdekessége, hogy alapító tanárai közül senki nem volt debreceni, de később mindannyian otthonra találtak a cívisvárosban, emlékeztetett a Bölcsészettudományi Kar ünnepi rendezvényén az 1914-es évre Szilvássy Zoltán rektor. Papp Klára, a kar dékánja is kiemelte, hogy a helyi emberek nagy várakozással tekintettek az induló egyetemi képzés elé, az intézményben pedig az alapokat jelentő Református Kollégium szellemének kiteljesedését látták. A bölcsészkar vezetője a természettudományos képzés ünnepének is nevezte az idei centenáriumot, ugyanis a Természettudományi Kar csak 1949-ben jött létre, addig a bölcsészkaron oktatták azokat a tárgyakat is.

A társadalomnak óriási szüksége van a bölcsész végzettségű emberekre, bölcsészek nélkül nem beszélhetünk egységes felsőoktatásról és tudományképről sem – ezt már a Rektori Konferencia Bölcsész Bizottságának elnöke, Botos Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánja hangsúlyozta a százéves társintézménynek gratulálva.

Az ünnepségen több kitüntetést is átadtak a Bölcsészettudományi Kar életében meghatározó személyiségeknek, akik sokat tettek a kar működésének biztosításáért, akik kitűntek a tudományos és oktatási tevékenységének irányításában, és akiknek a munkássága a bölcsész- és társadalomtudományok fejlesztése terén kiemelkedő. A kar működésének 100. évfordulója alkalmából Szilágyi Imre grafikus készített művészi oklevelet, amely a Főépület és a kar első dékánja, Pokoly József portréjának felidézésével egy egyedi rézkarcot tartalmaz. A kitüntetést elsőként a Debreceni Egyetem rektora és gazdasági főigazgatója, Szilvássy Zoltán és Bács Zoltán vehették át, de a kar volt dékánjait, dékánhelyetteseit, akadémikusait, meghatározó professzorait és hallgatói vezetőit egyaránt kitüntették. A Bölcsészettudományi Kar Emlékérme kitüntetést Abádi Nagy Zoltán, a KLTE volt rektora, Lenkey Béla, a KLTE Baráti Kör elnöke és Solymosi László akadémikus vehették át.

Az ünnepi tanácsülés után kezdődött meg A kulturális örökség és a humán tudományok innovációi a 21. században című kétnapos nemzetközi konferencia, amely tizenegy szekcióban mutatja be a bölcsész- és társadalomtudományok eredményeit.

unideb.hu