Mentorprogram a Balásházyban

Egyetem

Hátrányos helyzetű diákok továbbtanulását segítette a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma.

Az intézménybe járó diákok középfokú- vagy szakképzettségének megszerzését segítette, valamint a felsőoktatásba való bejutásuk esélyeit növelte az egyéves projekt, melyet 2013 szeptemberében indított a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma. A Tanulhatsz – Fejlődhetsz című pályázatban 37.248.668 forintos támogatást nyert az iskola erre a célra.

A projektbe bevont hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat a mentoraik pedagógiai, életvezetési tanácsadással látták el. Személyiségfejlesztő, közösségépítő tevékenységükkel, valamint a befogadó tanulási környezet kialakításával erősítették a diákokban kialakult továbbtanulási szándékot. A nyelvi előkészítővel induló osztályok tanulói esetében növelték a nyelvvizsgával rendelkező tanulók létszámát.

A pályázatba bevont 43 tanulóval 17 mentortanár és 22 fejlesztő pedagógus foglalkozott egy vagy két általuk kiválasztott, a továbbtanulás szempontjából, kulcsfontosságú tantárgyból: matematika, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, mezőgazdasági alapismeretek. A mentorálás és a fejlesztő foglalkozás heti rendszerességgel, illetve igény szerint történt.

A projekt keretén belül kiemelt szerepet kapott az összetartozás érzésének mélyítése, a mentoráltak együttműködő képességének fejlesztése. Az esetleges kulturális és szociális hátrány kompenzálásának érdekében közösségépítő- és kapcsolaterősítő programokon vettek részt a gyerekek. A projekt részeként emellett több sikeres kulturális, sport- és szabadidős rendezvényt szervezett az iskola.

unideb.hu