Rangos nemzetközi konferencia a Debreceni Egyetemen

Egyetem

A világ 37 országából érkezett több mint 250 szakember részvételével megkezdődött az Európai Agronómiai Társaság (ESA) 13. kongresszusa – írja az unideb.hu.Az ESA a növénytermesztési és a hozzá kapcsolódó tudományokkal így a talajtan, klimatológia, nemesítés, biotechnológia, növényi modellezés foglalkozó olyan nemzetközi szervezet, amely nem csak európai, hanem más földrészeken található országok kutatóit, egyetemi oktatóit, gyakorlati szakembereit integrálja.

A megjelenteket Pepó Péter, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar professzora, az ESA elnöke üdvözölte.

Szépe Ferenc, a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője a kongresszust megnyitó előadásában elmondta, hogy a magyar agrárgazdaság multifunkcionális jellegéből következően jelentős gazdasági szektora a nemzetgazdaságnak, tavaly a nemzeti össztermék 4,8 százalékát állította elő. Kiemelte, hogy Magyarország számára a mező- és élelmiszergazdaság stratégiai ágazat, a gazdaság egyik meghatározó kitörési pontja, az agrár kutatás-fejlesztés és innováció központi kérdés. A versenyképesség és a tartós növekedés egyik meghatározó tényezője a tudomány és az innováció, mely nem képzelhető el a gazdasági szereplők együttműködése nélkül.

Németh Tamás akadémikus hangsúlyozta, hogy a mezőgazdasági, ezen belül a növénytermesztés jövőbeli fejlesztése elképzelhetetlen, a környezetvédelmi, az energetikai, a termékminőségi és versenyképességi mutatók javítása nélkül. Ahhoz, hogy ezek a jelenbeli és jövőbeli célok megvalósuljanak még nagyobb mértékben szükséges támaszkodni azokra a meglévő és gyakorlatban is hasznosítható eredményekre, amelyeket a magyar és a nemzetközi kutatás szolgáltat. Ez a kongresszus – emelte ki Németh Tamás professzor – kifejezetten kiváló alkalom az innovációs folyamat felgyorsítására.

Mazsu János Debrecen város nevében üdvözölte a kongresszus résztvevőit és kiemelte, hogy a város vezetése jelenleg és a jövőben is kiemelten fontos feladatának tartja a Debreceni Egyetem támogatását és közös fejlesztések megvalósítását.

Bartha Elek rektorhelyettes a Debreceni Egyetem sokszínű tevékenységéről tájékoztatott előadásában, külön kiemelve, hogy mely országokból vesznek részt külföldi hallgatók jelenleg is az itt folyó képzésekben, kutatómunkában.

Pepó Péter professzor előadásában kiemelte, hogy a kétévente megrendezett ESA kongresszus elismerése annak a magas szintű növénytermesztési kutatómunkának, amely a Debreceni Egyetemen folyik. A rendezvény kiváló alkalmat nyújt az európai és más kontinensek agronómiával foglalkozó kutatóinak és egyetemi oktatóinak, hogy a legújabb kutatási eredményeiket megvitassák, és újabb együttműködéseket indítsanak. Pepó Péter előadásában rövid áttekintést adott Magyarország mezőgazdaságának, azon belül is a növénytermesztés elmúlt években tapasztalt sikeres fejlődéséről, amelyet nagymértékben megalapoztak a hazai és külföldi kutatási eredmények. Kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem intézményeiben olyan multidiszciplináris kutatások folynak, amelyek rendszerszemlélettel modellezik a növénytermesztési folyamatokat annak érdekében, hogy nagyobb termést, jobb minőséget érjünk el, egyúttal versenyképes növénytermesztést valósítsunk meg.

A plenáris előadásokon elsősorban az agronómiailag, biológiailag hatékony, ökonómiailag versenyképes és környezetbarát, fenntartható növénytermesztés meghatározó területeit érintik. A csaknem egy hetes kongresszuson a kutatási eredmények részletes, interdiszciplináris bemutatására a 8 szekció 50 előadásában, valamint a 200 poszteren nyílik lehetőség. Teljesen új területet mutatnak be abban a szekcióban, amely a kutatási eredmények innovációjával, valamint a privát- és közszféra kutatási együttműködési lehetőségeivel és eredményeivel foglalkozik.